австрали үхрийн мах

midfield

Midfield групп нь Австрали улсын өмнөд Викториягийн үржил шимт бэлчээрт махны чиглэлийн томоохон үхрийн фермерээр алдартай билээ. Олон улсын эрүүл мэндийн шаардлагыг баримтлан, сүүлийн үеийн техник, технологи үйлдвэрлэлээр үхрийн сээр нурууны цул мах, үхрийн гол мах, гуяын дээд хэсгийн цул мах болон өвчүүний хэсгийн мах зэрэг та бүхний бизнест тохируулан манай компани импортлон оруулж ирж байна