үндсэн бизнестээ илүү цаг зарцуулъя

тоног төхөөрөмж
хүнсний бүтээгдэхүүн
засвар үйлчилгээ
СУРГАЛТ