Манай байгууллага нь 2016 оноос Бариста, Бартендерийн сургалтыг мэргэжилийн багш болон зориулалтын сургалтын өрөөнд тогтмол явуулдаг.

Бариста сургалт хариуцсан багш
Бартендер,бармен сургалт хариуцсан багш