Comprital

Компритал бол зайрмаг болон, нарийн боов үйлдвэрлэдэг бизнесүүдэд хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, түгээх чиглэлээр мэргэшсэн Италийн компани юм.